20.jpg

НЕБО ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ ООД

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

№ BG16RFOP002-2.073-14806-C01

НЕБО ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ ООД cтapтиpa изпълнeниeтo нa пpoeĸт № ВG16RFОР002-2.073-14806-С01 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 10 000лв, от които 8 500лв ЕФРР и 1 500лв национално финансиране.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигането на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Очакваните резултати от реализацията на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на НЕБО ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

21.jpg